Στοιχεία Αυτοκινήτου

  • Hyundai i20 Diesel ή παρόμοιο

27,00 € /for 1 day(s)

Σημείωση: Η παραπάνω τιμή αφορά απλή ασφάλεια με απαλλαγή ευθύνης + 600 € εγγύηση


Επιπρόσθετες παροχές